Τρίτη, 1 Ιουνίου 2010

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


1) Στην βόλτα αυτή κάθε ποδηλάτης έχει την ελευθέρια και την ευθύνη του εαυτού τού όποιος θέλει έρχεται μαζί μας 2 Πρέπει να είμαστε ενήλικες (+18) ή να συνοδευόμαστε από τον κηδεμόνα μας γιατί κανένας δεν φέρει ευθύνη για κανένα άλλο πέραν του εαυτού του.
3) Δεν έχουμε αρχηγούς , είμαστε μόνο μια παρέα Ποδηλατών συνοδοιπόρων που συνυπάρχουν αρμονικά στον δρόμο ακολουθώντας μερικούς απλούς κανόνες και τίποτε άλλο ακολουθούμε όμως όλοι τους κανόνες του Κ.Ο.Κ και τον οδηγό της βόλτας δεν τον προσπερνάμε και συντονιζόμαστε στον ρυθμό που μας δίνει ώστε να κινούμαστε ομαδικά
4) Ευθύνη των διαχειριστών του μπλοκ '' Ποδηλάτες Αλσούπολης '' εν συντομία δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση.
5) O κάθε ένας έχει την πλήρη ευθύνη του εαυτού του χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι σε περιπτώσεις τεχνικών προβλημάτων αλλά και τραυματισμών δεν θα υπάρξει η υποστήριξη όταν αυτό είναι εφικτό είμαστε όλοι μια ομάδα και θα παραμείνουμε έτσι μέχρι και την λήξη αυτής της κίνησης
6) Επιπλέον σημαίνει ότι γνωρίζει τις απαιτήσεις της όποιας επικινδυνότητας που μπορεί να προκύψει και αναλαμβάνει ατομικά την ευθύνη της συμμετοχής του αλλά αποδεχόμενος τους κινδύνους που ενέχει η Ποδηλατοβόλτα καθώς και την ευθύνη για την ασφάλεια του και παραιτείται από κάθε απαίτηση κατά των διαχειριστών του μπλοκ '' Ποδηλάτες Αλσούπολης ''
7) Η συμμετοχή του κάθε ποδηλάτη στην βόλτα σημαίνει ταυτόχρονα και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής σε αυτήν την Βόλτα των '' Ποδηλάτες Αλσούπολης''
8) Έχει λάβει γνώση για τους κανόνες ασφαλείας που αναφέρονται παραπάνωΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου