Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2012

The Quotable Cyclist

"For instance, the bicycle is the most efficient machine ever created: Converting calories into gas, a bicycle gets the equivalent of three thousand miles per gallon"
Bill Strickland

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου