Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2011

Quote of the week!

"Life may not be about your bike, but it sure can help you get throught it."
- Hallmna

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου