Τρίτη, 22 Φεβρουαρίου 2011

ΠΟΔΗΛΑΤΟ & ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ
Η μεταφορά των ποδηλάτων με τους συρμούς των ΗΣΑΠ επιτρέπεται κατά τις ημέρεςκαι  ώρες μειωμένης επιβατικής κίνησης, όπως καθορίζονται από την τελευταία σχετικήαπόφασητου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και θα αναρτώνται στους πίνακες ανακοινώσεων των σταθμών.  
Η είσοδος και η έξοδος των ποδηλάτων στο δίκτυοτων ΗΣΑΠ,επιτρέπεται μόνο στουςσταθμούς όπου υπάρχουν προϋποθέσεις
 α) για την ασφαλή μετακίνηση των ιδίων
      τωνποδηλατών και
 β) για τη μεταφορά των ποδηλάτων χωρίς να
      προκαλείται όχληση στηροή των υπολοίπων
      επιβατών.

Οι σταθμοί  και η επιτρεπόμενη κατεύθυνση (άνοδος ή κάθοδος) θα καθορίζονται επίσης με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των ΗΣΑΠ και θα αναρτώνται στους σχετικούς πίνακες ανακοινώσεων των σταθμών.
Η μετακίνηση των ποδηλατών στις αποβάθρες και γενικότερα σε όλους τους χώρους των σταθμών θα γίνεται πεζή.
·         Δεν επιτρέπεται η μεταφορά των ποδηλάτων με τους ανελκυ στήρες ή τις κυλιόμενες  κλίμακες των σταθμών.
·          Η είσοδος των ποδηλάτων στους συρμούς θα γίνεται από την τελευταία θύρα του τελευταίου οχήματος, ώστε να σταθμεύουν στον διαθέσιμο χώρο,όπου δεν υπάρχου νκαθίσματα και θα επιτρέπεται η είσοδος μέχρι 2 ποδήλαταανά συρμό.
·         Οι ποδηλάτες και επιβάτες οφείλουν να δίνουν προτεραιότητα στα ΑμεΑ και τουςηλικιωμένους και να μην παρεμποδίζουν την πρόσβασή τους στους σταθμούς καιτουςσυρμούς.


Κατά τις ημέρες και ώρες διεξαγωγής αθλητικών και άλλων εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα     πλησίον της γραμμής, λόγω της μεγάλης πυκνότητας των επιβατώνστους συρμούς και τις αποβάθρες, δεν επιτρέπεται η μεταφορά των ποδηλάτων.

ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ
Η μεταφορά ποδηλάτων επιτρέπεται στον Προαστιακό, εφόσον αυτήγίνεται στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους που υπάρχουν εντός των συρμών για άτομα με ειδικές ανάγκες, μόνο όταν δεν γίνεται χρήση των χώρων αυτών από ΑμεΑ και πάντα υπό την αυστηρή εποπτεία του κατόχου, ο οποίος έχει και την απόλυτη ευθύνη για την μεταφορά και τοποθέτηση του με τρόπο που να μην εμποδίζει τους λοιπούς επιβάτες         

ΤΡΑΜ
Στο Τραμ επιτρέπεταιημεταφορά ποδηλάτων. Η επιβίβαση/αποβίβαση μπορεί ναπραγματοποιείται μόνο από την τελευταία θύρα του οχήματος και με ευθύνη τουκατόχουτου.


ΛΕΦΟΡΕΙΑ,ΤΡΟΛΛΕΫ& ΜΕΤΡΟ
Στα λεωφορεία, τα τρόλλεϋ καιτο μετρό (γραμμές 2 &3) δεν επιτρέπεται η μεταφορά ποδηλάτων.

1 σχόλιο:

  1. Οι μεταφορές πρέπει να είναι οικονομικές και με ταχύτητα για το κοινό!!!

    ΑπάντησηΔιαγραφή